8 June 2024Port Dickson

Diminta Mohamad Qodri bin Abdul Karim No. K/P: 950223- 10-5029 hadir ke Mahkamah Rendah Syariah di Port Dickson, NS bagi Kes No: 2404-L0405- 152-0182 pada 13 Jun 2024 jam 9.00 pagi kerana isteri kamu Khoiriyah binti A Zaemuri No. K/P: 910109-05-5308 mohon Fasakh. Hadir / tidak, perbicaraan dijalankan dan keputusan dibuat.