11 July 2024Bandar Seri Jempol

DIMINTA MOHD ZAHIR bin Md Din No. K/P: 800813-06-5465 alamat terakhir di No. 196, Felda Lui Selatan 2, Bandar Seri Jempol, NS hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Jempol, NS pada 22.7.2024 jam 9.00 pagi kerana isteri kamu Nor Aslinda binti Haled menuntut Fasakh. Hadir atau tidak, perbicaraan dijalankan dan keputusan dibuat.