6 June 2024Bandar Seri Jempol

Diminta Mohd Herrey bin Rosli No. K/P: 861020-33-5073 beralamat di Lot 2255, Parit 6, Sg Sumun, Perak dikehendaki hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Jempol, NS pada 20.6.24 jam 9.00 pagi kerana isteri kamu Norazlinda binti Kamarudin menuntut Fasakh. Hadir atau tidak, perbicaraan dijalankan dan keputusan dibuat.