4 April 2024Kuala Nerang

diminta syamsul amin Bin Mohamad Nordin No. KP : 800701-08-5437 hadir di Mahkamah Rendah Syariah Padang Terap Kedah pada 17/04/2024 jam 9.00 pagi kerana isteri kamu, Nurul Fara Umaira Bt Abd Latib No. KP : 871214-09-5054 membuat tuntutan Cerai Taklik. Hadir/ Tidak hadir keputusan akan dibuat.