Notice

3 November 2023Muar

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI MUAR DALAM NEGERI JOHOR DARUL TAKZIM, MALAYSIA SAMAN PEMULA NO : 24NCVC-311-12 TAHUN 2016 Dalam Perkara pemilikan berdaftar Chiew Yin Zheng dan Tay Khai (sebagai pemegang surat kuasa wakil bagi pihak Chiew Yin Zheng) ke atas 8962/56627 bahagian yang tidak dibahagikan di dalam suatu hartanah yang dipegang di bawah GM 5445, Lot 3520, Mukim Bandar, Daerah Muar, Negeri Johor; Dan Dalam Perkara Seksyen 157A dan Seksyen 145 (1) Kanun Tanah Negara 1965; Dan Dalam Perkara Seksyen 25 (1) dan 25 (2) dan Perkara 3 di dalam Jadual di bawah Seksyen 25 (2) Akta Mahkamah Kehakiman 1964; ANTARA 1. CHIEW YIN ZHENG (No. K/P: 870110-23-5249) 2. TAY KHAI (No. K/P: 500504-01-5347) Sebagai Pemegang Surat Kuasa Wakil bagi Chiew Yin Zheng) ...PLAINTIF-PLAINTIF DAN 1. LEE THIAM @ LEE CHING CHUAN 2. NG KOK HWA 3. TAN KIM MOI @ TAN KIM MOY 4. TAY PENG TENG @ TAY THIAM HUAT 5. UNIMUAR DEVELOPMENT SDN BHD (No. Syarikat: 378305-H) 6. WEE SEW MOY @ WEE SIEW MEY 7. YAP LIAN CHAN ... DEFENDAN-DEFENDAN NOTIS SECARA PENGIKLANAN Kepada:- 4. TAY PENG TENG @ TAY THIAM HUAT No, 11A, Parit Keroma, Jalan Dato¿ Haji Kosai, 84000 Muar, Johor. Ambil perhatian bahawa Plaintif-Plaintif, CHIEW YIN ZHENG (No. K/P: 870110-23-5249) dan TAY KHAI (NO. K/P: 500504-01-5347) telah pada 14-03-2023 memfailkan suatu permohonan di Mahkamah Tinggi Malaya di Muar terhadap kamu melalui Saman Pemula No.: 24NCvC-311-12 TAHUN 2016. Kamu boleh memohon untuk menyemak Permohonan bertarikh 14-03-2023 berserta Afidavit Sokongan yang diikrarkan pada 10-03-2023 tersebut di Mahkamah Tinggi Malaya di Muar. Kamu dikehendaki menghadirkan diri ke Mahkamah Tinggi Malaya di Muar pada 23-11-2023 jam 9.00 pagi untuk pengurusan kes bagi Permohonan tersebut dan sekiranya kamu gagal hadir, maka Mahkamah akan meluluskan permohonan Plaintif. Bertarikh 31 Oktober, 2022 TETUAN ALAN TAN & ASSOCIATES No. 9-9A dan 9-10A, Lorong Haji Wan Ibrahim, Jalan Abdul Rahman, 84000 Muar, Johor Darul Takzim (TEL NO.: 06-9533500 / 06-9537500 & FAKS NO.: 06-9531376) (No. Ruj.: AT/CIV/

2 November 2023Kuala Lumpur

DALAM MAHKAMAH MAJISTRET DI KUALA LUMPUR DALAM WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR GUAMAN SIVIL NO: WA-A72NCvC-6688-09/2023 ANTARA TENAGA NASIONAL BERHAD [NO. SYARIKAT: 200866-W / 199001009294] ¿ PLAINTIF DAN SALIMI BIN ABD JALIL [NO. K/P: 620104-01-6435 / 6379607] ¿ DEFENDAN PENYAMPAIAN GANTI SECARA PENGIKLANAN Kepada: SALIMI BIN ABD JALIL [NO. K/P: 620104-01-6435 / 6379607] BLOK F, 4412-E2, BEREK POLIS PUDU, 51000 KUALA LUMPUR, WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR SILA AMBIL PERHATIAN bahawa tindakan di atas telah dimulakan di Mahkamah Majistret Kuala Lumpur dalam Guaman Sivil No: WA-A72NCvC-6688-09/2023 oleh Plaintif yang dinamakan di atas di mana Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan telah difailkan pada 21 September 2023 untuk mendapatkan kembali jumlah terhutang sebanyak RM 4,898.15 dan faedah atas jumlah RM 4,898.15 pada kadar 5% setahun dikira dari tarikh penghakiman sehingga penyelesaian sepenuhnya serta kos tindakan ini. DAN BAHAWA telah diperintahkan bahawa penyampaian Writ Saman dan Pernyataan Tuntutan ini terhadap kamu dipengaruhi oleh pengiklanan ini. Jika kamu ingin membela diri terhadap tindakan ini, kamu hendaklah dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh pengiklanan ini, termasuk hari pengiklanan, memasukkan kehadiran kamu di Penolong Pendaftar, Mahkamah Majistret Kuala Lumpur. JIKA INGKAR suatu Penghakiman akan dimasukkan terhadap kamu. Bertarikh pada 02 November 2023 VSI Peguamcara Plaintif PENYAMPAIAN GANTI SECARA PENGIKLANAN ini difailkan oleh Tetuan Law Chambers of Vin Sa & Ian, peguamcara bagi pihak Plaintif yang beralamat di Suite 13.07 & 08, Oval Damansara, Jalan Damansara, Taman Tun Dr Ismail, 60000 Kuala Lumpur. Tel: 03-77330225 Faks: 03-77330226 Emel: [email protected] Ruj: VSI/KL/L/TNB(SAJ)/0471/23/AS

Results 11-20 of 59

You may also like