PERIBADI

MINTA PERHATIAN KEPADA Balah Bin Abdul Kahal, diminta hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 3 Mac 2021 jam 8.30pagi kerana anak kamu Rasidah Binti Balah (No K/P: 951221-12-6648) telah membuat permohonan Wali Hakim. Hadir/tidak keputusan akan diberikan.

01-03-2021
1319583

Advanced Search

  in  
City : Postcode :

Back to Top