PERIBADI

KEPADA DESY ANJELY (No Pasport: C3388038) kamu dikehendaki hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 2 Februari 2021 jam 9.00 pagi, kerana suami kamu Lim Guan Lye (No K/P: 830727-07-5277) telah memfailkan Tuntutan Pengesahan Lafaz Cerai dalam Kes No: 14008-054-0631-2020. Hadir / Tidak, keputusan dibuat.

12-01-2021
1312339

Advanced Search

  in  
City : Postcode :

Back to Top