24 October 2023Melaka

Sesiapa waris yang layak menjadi wali pernikahan, dikehendaki hadir di Mahkamah Syariah Masjid Tanah, Melaka pada 09/11/2023, jam 9.00 pagi kerana, Siti Zullaika Binti Shamsul Kamal, K/P: 991016045298 mohon bernikah secara Wali Hakim. Hadir / tidak perbicaraan diteruskan.