11 December 2023Segamat

saya Sasi kumar A/L Magesvaran mencari waris kepada G.Krishnan A/L Nair berhubungi permohonan Tanah Lot 7554 (MLO 3969 Mukim Jementah waris ke atas plot di atas, sila hubungi Pejabat Tanah Segamat (Bahagian Pelupusan) untuk tindakan lanjut.