30 September 2023Rengit

Perhatian, kepada En Ahmad bin Abdul Rahman. No. hak milik GM 194 Lot 1255. Pemilikan 1/2 bahagian. Mukim Api-api Daerah Pontian Johor. Sila hubungi saya untuk pendaftaran hakmilik pusaka Omar bin Mohd Yusof. Untuk makluman pihak tuan, bagi urusan pendaftaran hak milik ini hendaklah disertakan dengan geran asal. Sehubungan dengan itu diminta pihak tuan berhubung dengan saya (Zulkifli 018-2394232).