13 October 2023Pekan Nenas

NOTIS KEPADA ORANG AWAM NORAINI BINTI ABDULLAH Adalah dimaklumkan kepada orang ramai bahawa Noraini Binti Abdullah tidak lagi bersama Senku Production Engineering Sdn Bhd (0474649K) setakat 7 September 2023 dalam sebarang kapasiti. Sebelum ini ditugaskan sebagai Eksekutif Sumber Manusia. Harap maklum bahawa dia tidak mempunyai kuasa apa-apa untuk menjalankan sebarang perniagaan atau bertindak dalam apa jua cara untuk dan bagi pihak kami. Senku Production Engineering Sdn Bhd (0474649K)

You may also like