30 October 2023Kuala Lumpur

N O T I C E APPLICATION FOR LICENSE TO SELL LIQUOR It is hereby notified that CHAI KEE KAN, (I/C Number: 671116-13-5159) trading under the trade name of KK SUPERMART & SUPERSTORE SDN BHD (Co. Reg. Number: 619651-M) intend to apply to the Chairman, Excise Licensing Board, District of Petaling No. 1, Persiaran Atmosfera, Section U5, 40150 Shah Alam, Selangor for the sales of Liquor, Type RETAIL at NO.C-G-3, PUSAT KOMERSIL PARKLANE, NO. 21, JALAN SS7/26, KELANA JAYA, 47301 PETALING JAYA, SELANGOR. Any objection from the public should be forwarded to the said Board at the above address or email: [email protected]

You may also like

25 October 2023 DALAM PERKARA AKTA SYARIKAT 2016 DAN DALAM PERKARA DOIN¿DE-BIZ SDN. BHD. 197601003628 (29575-A) (Penggulungan Syarikat Secara Sukarela Oleh Ahli) Pada Mesyuarat Agung Ahli syarikat DOIN¿DE-BIZ SDN. BHD. yang bersidang dan diadakan di 5.40, 5th Floor, Plaza Prima, Jalan Klang Lama, 58200 Kuala Lumpur pada 16 Oktober 2023, jam 10.00 pagi, resolusi-resolusi berikut telah diluluskan dengan sewajarnya: Resolusi Khas (1) BAHAWA Syarikat akan digulung secara sukarela oleh ahli. (2) BAHAWA Pelikuidasi diberi kuasa untuk mengedarkan aset Syarikat secara tunai, ¿in specie¿ atau ¿in kind¿ kepada ahli menurut hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang sedia ada. Resolusi Biasa (1) BAHAWA Tunku Nizamuddin Bin Tunku Shahabuddin di alamat 5.40, 5th Floor, Plaza Prima, Jalan Klang Lama, 58200 Kuala Lumpur telah dilantik sebagai Pelikuidasi bagi tujuan penggulungan urusan-urusan Syarikat dan pengedaran aset-aset Syarikat Jeanette Ivy Robertson Lomax Pengarah Tarikh: 25 Oktober 2023 DENGAN INI DIMAKLUMKAN BAHAWA pemiutang-pemiutang DOIN¿DE-BIZ SDN. BHD. yang digulungkan secara sukarela di atas, dikehendaki menghantar nama dan alamat mereka serta alamat peguam cara mereka (jika ada) kepada syarikat, atau secara peribadi kepada yang bertandatangan, Pelikuidasi pada atau sebelum 5.00 petang, 16 Novenber 2023 untuk membuktikan hutang atau tuntutan mereka. Kegagalan mematuhi notis yang dikeluarkan oleh Pelikuidasi, mereka akan dikecualikan daripada faedah mana-mana pembahagian dan hutang atau tuntutan tersebut tidak akan diterima sebagai bukti. Tunku Nizamuddin Bin Tunku Shahabuddin Pelikuidasi 5.40, 5th Floor, Plaza Prima, Jalan Klang Lama, 58200 Kuala Lumpur Tarikh: 25 Oktober 2023 Kuala Lumpur