21 September 2023Kuala Ketil

kamu mohd fadli Bin Omar, No. KP : 860930-02-6101, alamat terakhor Kampung Singkir, Kedai Keling, 08110 Bedong, Kedah dikehendaki hadir di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Sik, kedah pada 03/10/2023 jam 09.00 pagi kerana isteri kamu Siti Fazlina Binti Jabar, No. K/P : 870925-02-6018 membuat Tuntutan Cerai Taklik. Hadir/ Tidak hadir, perbicaraan akan dijalankan.