13 April 2023Pusat Bandar Palong

Diminta Zairul Hamali bin Johari No K/P: 731209-14-5155 hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Jempol, NS bagi Kes Mal No: 2302-L0705-162-0086 pada 29/05/2023 jam 10.00 pagi kerana isteri kamu Faridah binti Md Ali No K/P: 750516-04-5262 mohon Fasakh. Hadir atau tidak, perbicaraan dijalankan dan keputusan dibuat.