27 December 2023Seremban

Diminta Rakeyny Yousos No. Paspot: N01465858 dikehendaki ke Mahkamah Rendah Syariah di Seremban, NS bagi Kes No: 2310- L0205-151-0880 pada 8.1.2024 jam 9.00 pagi kerana Rahim bin Awang No. K/P: 640305-05-5519 memohon tuntutan Perceraian. Hadir atau tidak, perbicaraan dijalankan dan keputusan dibuat.