10 November 2023Labu

Diminta Mohd Zam bin Hamid No. K/P: 711214-05-5009 hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Seremban, NS bagi Kes No: 2309- L0505-162-0768 pada 07.12.23 jam 12.00 tengahari kerana isteri kamu Norazlina binti Abdul Manap No. K/P: 771113-05-5928 mohon Fasakh. Hadir atau tidak, perbicaraan dijalankan dan keputusan dibuat.