16 January 2024Seremban

Diminta Mohd Khairil Anuar bin Mah Husin No. K/P: 810703- 06-5279 hadir ke Mahkamah Tinggi Syariah di Seremban, NS bagi Kes Mal No: 2309-H0205- 212-0535 pada 18.01.2024 jam 9.00 pagi kerana Suria binti Omar No. K/P: 811023-03-5222 mohon Tuntutan Harta Sepencarian. Hadir atau tidak, perbicaraan dijalankan dan keputusan dibuat.