1 July 2023Seremban

Diminta Mohd Dahari bin Abdul Rasyid No. K/P: 670603- 12-5199 hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Seremban, NS bagi Kes No: 2305-L0105-162- 0613 pada 10.7.23 jam 9.00 pagi kerana Noor Hana binti harun No. k/P: 720208-04-5124 mohon Fasakh. Hadir atau tidak, perbicaraan dijalankan dan keputusan dibuat.