5 August 2023Port Dickson

Diminta Mohamad Aminur Fiqrie bin Mohd Fauzi No. K/P: 910315-01-5913 hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Port Dickson, NS bagi Kes No. 2303-L0405-162-0133 pada 14.8.2023 jam 10.30 pagi kerana isteri kamu Nurul Azmirah binti Sultan No. K/P: 911230-05-5240 mohon Fasakh. Hadir atau tidak, perbicaraan dijalankan dan keputusan dibuat.