1 November 2023Kota Tinggi

DIKEHENDAKI MHD RASYID Bin Jalil (No.K/P 631204-71-5261) Hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru pada 5hb 11/2023 Jam 9.00 pagi kerana anak kamu Delisa Binti Mhd Rasyid (No K/P 971024-10-6494) mohon Wali Hakim. Hadir/Tidak Hadir keputusan dibuat. No.Kes (2310-L0101-122-1617)