23 May 2023Johor Bahru

dikehendaki hadir masnil Bin Alus, No.K/P: 8341511: Ke Mahkamah Rendah Syariah Johor Bahru, Johor pada 23 Mei 2023 jam 9.00 pagi kerana anak kamu Siti Nuraini Binti Masnil No. K/P: 850123-06-5578 mohon Wali Hakim. Hadir/ tidak, keputusan dibuat.