1 November 2023Endau

DIKEHENDAKI HADIR ABD Rahman Bin Abdul Halim (No K/P : 641017-06-5231) ke Mahkamah Rendah Syariah Mersing pada 7 November 2023 Jam 9.00 pagi kerana anak saudara kamu Haliza Binti Ab Mubin (No K/P: 790601-06-5504) mohon wali hakim. Hadir / tidak keputusan dibuat.