26 July 2023Bayan Lepas

AMBIL PERHATIAN KEPADA Mohd Sabri Bin Udoh (No. K/P: T1057869) diminta hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Raub, Pahang pada hari Khamis bertarikh 3 Ogos 2023, jam 9.00 pagi kerana anak kamu Siti Suhana Binti Mohd Sabri (No. K/P: 821009-08-6874) telah memfailkan Permohonan Wali Ghaib dalam Kes No: 2307-L1206-122-0195. Hadir/ tidak keputusan akan diberikan.