11 September 2023Bandar Seri Jempol

Ambil Perhatian, Bahawa kamu Wali kepada Nur Ilyana yang beralamat di tidak diketahui dikehendaki hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Jempol, NS pada 19.9.23 jam 9.00 pagi kerana anak kamu Nur Ilyana memohon Wali Hakim. Hadir atau tidak, perbicaraan dijalankan dan keputusan dibuat.