3 July 2024Petaling Jaya

AMBIL PERHATIAN KEPADA Muhammad Shahril Azham Bin Abdullah diminta hadir ke Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor pada 27 Ogos 2024 jam 9.00 pagi kerana bekas isteri kamu Elina telah memfailkan Tuntutan Hak *Jagaan / Lawatan Anak Tidak Sah Taraf dalam Permohonan No: 2405-H0310-241-0283. Hadir/ tidak, keputusan akan diberi.