1 June 2024Rantau

Diminta Asrul Nizam bin Abdullah No. K/P: 770117-04- 5001 hadir ke Mahkamah Rendah Syariah di Seremban, NS bagi Kes No: 2405-L0305-124-0244 pada 13.6.2024 jam 9.00 pagi kerana anak kamu Nur Aini binti Abdullah No. K/P: 030712-05- 0258 mohon Wali Enggan. Hadir atau tidak, perbicaraan tetap dijalankan dan keputusan dibuat.