17 April 2024Johor Bahru

Dikehendaki hadir Sri Ervida No K/P KTP 1207245311810001 ke Mahkamah Tinggi Syariah di Johor Bahru pada 5/5/2024 jam 10.00 pagi kerana suami kamu Zulkipli No K/P E3773995 mohon Pengesahan Nikah. Hadir / tidak, keputusan dibuat.