22 March 2024Seremban

Diminta Mohd Salink bin A. Rassid No. K/P: - hadir ke Mahkamah Rendah Syariah di Seremban, NS bagi Kes No: 2403-L0105-132-0219 pada 29.4.2024 jam 9.00 pagi kerana isteri kamu Nor Syaneera Izra binti Razak No. K/P: 930417-05- 5068 mohon Pengesahan Nikah. Hadir atau tidak, perbicaraan dijalankan dan keputusan dibuat.