PERIBADI

DIMINTA DEWI IBU kandung Habibi untuk urusan kebajikan kanak-kanak. Sila hubungi Anggrek Kasturi Tel: 016- 3321084

24-05-2017
910410

AMBIL PERHATIAN KEPADA Jumina Binti Muhsin (No. K/P: 860801-59-5148) diminta hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Wilayah Persekutuan di Kuala Lumpur pada 6/7/2017 hari Khamis jam 9.00 pagi kerana suami kamu Sayful Marta Bin Marki (No. K/P: 860802-59-5035) telah memfailkan Permohonan Cerai. Hadir/ tidak keputusan akan diberi.

24-05-2017
910538

AMBIL PERHATIAN KEPADA Muhammad Amin No Pasport: A6385486 diminta hadir ke Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan pada 6/6/2017 hari Selasa jam 8.30pagi kerana isteri kamu Wati Binti Matruki (No K/P:971201-14-5022) telah memfailkan Permohonan Fasakh. Hadir/ tidak keputusan akan diberi

17-05-2017
906557

AMBIL PERHATIAN KEPADA Mohd Tarmizi Bin Ahmad (No K/P: 820402-02-5897) diminta hadir ke Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur pada 6/6/2017 hari Selasa jam 9.00 pagi kerana isteri kamu Suria Binti Ahmad (No. K/P: 820715-02-5716) telah memfailkan permohonan Perceraian Fasakh. Hadir/ tidak keputusan akan diberi.

17-05-2017
906635

KAMU HAMZAH BIN Ibrahim kp: 4624329 alamat terakhir Kampung Selarong Panjang, Karangan, Kulim Kedah dikehendaki hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Kuala Muda Kedah Darul Aman 24hb Mei 2017 jam 8.30 pagi kerana Plaintif/Pemohon Rodziah Binti Awang kp: 540701-02-5946 membuat Tuntutan Taklik. Hadir/Tidak Hadir, perbicaraan akan dijalankan.

13-05-2017
905422

Advanced Search

  in  
City : Postcode :

Back to Top